که در آن است از سنگ مرمر سنگ شکن یافت

بيت /که در آن است از سنگ مرمر سنگ شکن یافت

Top